Nieuwsbrief
Inloggen
v

BaS LocatieManagement

Build a Solution

Manage uw locaties

Het BaS LocatieManagement is geschikt voor de schoonmaakgroothandel. Schoonmaakbedrijven hebben vele klanten, en dus locaties, die allemaal beheerd moeten worden. Dat kunnen ze zelf doen, maar ze kunnen het ook door de locatiemanagers laten doen.

Met BaS LocatieManagement kan uw afnemer zelfstandig diverse werklocaties beheren. De locatie bestelt de benodigde artikelen en het hoofdkantoor ontvangt de factuur. U stelt het assortiment en de prijs beschikbaar, uw klant regelt de rest!

Inkooporganisaties

Uw klant bestaat uit diverse debiteuren in uw administratie, misschien zelfs met eigen assortiment en prijsafspraken. Koppel de debiteuren in een groep en factureer uw orders direct naar de inkooporganisatie.

Bestelautorisatie

Schoonmaakbedrijven, maar ook bedrijven die hun schoonmaak in eigen beheer houden, hebben schoonmakers en managers rondlopen. Mag de schoonmaker wel producten bestellen, maar dient de manager de bestelling van te voren wel goedkeuren? Dan kunt u een bestelautorisatie instellen. De manager keurt de bestelling goed, annuleert of wijzigt de order alvorens deze wordt geplaatst.

Ook kunt u instellen wie wat kan zien en bestellen. Dient er een nieuw schoonmaakapparaat te komen? Dan kan alleen de manager die bestellen. Moeten er rollen toiletpapier besteld worden? Dan kunnen de schoonmakers dat doen.

Light gebruiker

Aansluitend op de bestelautorisatie kunt u light gebruikers activeren. Dit komt vooral van pas als de besteller of junior inkoper geen prijzen mag zien of orders definitief mag afronden. De hoofdgebruiker kan meekijken, orders inzien en doorzetten, maar kan ook zelf prijzen zien en orders plaatsen.

Budget per debiteur

Werkt uw klant met een bestedingsbudget? Dan kunt u een budget per debiteur instellen. De bestelling wordt automatisch afgeteld van het budget, de budgetperiode is instelbaar en 'bewuste' budgetoverschrijding is mogelijk. Daarnaast kunt u ook uw investering- en doorbelasting-artikelen benoemen.

Leer ons kennen

Heeft uw organisatie specifieke werkwijzen en/of gereedschappen?
Wilt u een specifiek combinatie aan modulen, een gesprek of een maatwerk offerte?

Neem contact met ons op