Nieuwsbrief
Inloggen
v

Koppel aan WooCommerce

Koppelen aan WooCommerce

WooCommerce is een open-source eCommerce platform gebouwd op Wordpress, waarmee u eenvoudig een (consumenten)webshop kunt inrichten. Nu kunnen er twee vraagstukken ontstaan:

  • Een hoogwaardige koppeling aan Exact Online Handel ontbreekt
  • U wilt er nog een B2B-portal naast om de zakelijke markt te bedienen.


Bij de eerste vraag loopt de communicatie tussen WooCommerce en uw administratie niet optimaal. Denk hierbij aan het synchroniseren van artikelen, klanten, verkoopfacturen, verzendgegevens, voorraad en orders.

Bij de tweede vraag sluimert vaak de vraag voor een B2B-webshop. Er ontbreekt namelijk een mogelijkheid om de B2B-markt goed te bedienen. Die kunnen wij voor u inrichten met de BaS WebShop.

De BaS WEBadmin:
een hoogwaardige koppeling

Het kan zijn dat u geïnvesteerd heeft in een webshop bij WooCommerce en daar tevreden over bent. Maar bij het koppelen aan uw ERP-systeem blijkt het realiseren van de koppeling nog niet zo eenvoudig. Dus als u tevreden bent over uw webshop en uw ERP-systeem, maar een hoogwaardige koppeling ontbreekt, biedt de BaS WEBadmin de uitkomst.

De BaS WEBadmin als synchronisatietool

De BaS WebAdmin is de spil tussen WooCommerce en Exact. De BaS WEBadmin haalt informatie zoals prijsafspraken, artikelen en klantinformatie uit Exact op. Via een door ons aangeleverd XML-bestand kunt u deze informatie verwerken in uw webshop. Een andere mogelijkheid is dat we een XML-bestand aanleveren bij onze partner die een plugin WooCommerce koppeling heeft met ons. Koppel zowel individuele als paraplu-artikelen en assortimenten aan de webshop.

De BaS WebAdmin zorgt voor een geautomatiseerd bestelsysteem tussen WooCommerce en Exact.

Synchroniseer

Artikelen

Klanten

Verkoopfacturen

Verzendgegevens

Voorraad

Orders

Upgrade de BaS WEBadmin naar de BaS WEBportal

Om van meer functionaliteiten en koppelingen gebruik te maken kunt u uiteraard te allen tijden upgraden.

De BaS WEBadmin is een eigen database en fungeert als tussenstation tussen WooCommerce en uw administratie. Vanuit dit tussenstation kunnen diverse uitbreidingen worden gemaakt.

Als u de BaS WEBadmin upgradet naar de BaS WEBportal kunt u gebruik maken van functies als een intern bestelsysteem (IBS), webshop, offertemodulen, koppelingen met PIM-systemen, marktplaatsen, artikelbeheerplatformen, verstrekkers van extra gegevens, marktplaatsen, kassasystemen, marketing, warehouse management en kunt u artikelgegevens exporteren t.b.v. uw afnemers.

Ook kunnen wij u voorzien van specifieke maatwerkoplossingen. Neem contact met ons op om te zien wat de mogelijkheden zijn.

Leer ons kennen

Heeft uw organisatie specifieke werkwijzen en/of gereedschappen?
Wilt u een specifiek combinatie aan modulen, een gesprek of een maatwerk offerte?

Neem contact met ons op