Nieuwsbrief
Inloggen
v

Koppel aan Exact Online Bouw

Dé ontbrekende schakel voor Exact Online Bouw

Exact Online (EOL) heeft meerdere pakketten, zoals EOL Boekhouden, EOL Bouw en EOL Handel. Dit zijn drie pakketten met verschillende doelen. EOL Boekhouden is, zoals de naam al verraad, een boekhoudpakket, EOL Handel is een administratief pakket waarmee u o.a. uw inkoop en uw voorraad kunt beheren, terwijl EOL Bouw juist gebruikt wordt voor projectmanagement. Ondanks dat de pakketten van Exact zijn, zijn het gescheiden systemen.

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

 1. Bij de koppeling tussen EOL Boekhouden en EOL Bouw kunt u artikelgegevens niet uitwisselen. Dit kan op twee manieren.
 • Met EOL Boekhouden als leidraad
 • Met EOL Bouw als leidraad
 1. Bij de koppeling tussen EOL Boekhouden / EOL Bouw en EOL Handel kunt u geen artikelen aanmaken én geen voorraad bijhouden.

In beide gevallen betekent dat dat u de administratie steeds dubbel moet doen. Met onze koppeling tussen de verschillende pakketten neemt u de dubbele invoer weg en bespaart u dus een hoop tijd.

1) Maak centraal artikelen, verkoopprijs en kostprijs aan

In EOL bouw m.b.v. EOL boekhouden

De eerste koppeling is die tussen EOL Boekhouden en EOL Bouw. De facturatie van EOL Bouw wordt automatisch uitgevoerd in EOL Boekhouden. Echter, de artikelen benodigd voor de facturatie dienen in beide pakketten aanwezig te zijn. Dit gebeurt niet automatisch, behalve als u gebruikt maakt van de koppelingsmogelijkheden in de BaS CMS.

 1. Bepaal welk pakket de leidraad is voor het aanmaken van artikelen
 2. Synchroniseer de artikelen via de BaS CMS van pakket A naar pakket B
 • Wat wordt er gesynchroniseerd:
 • Artikelstamgegevens
 • Verkoopprijs
 • Kostprijs

2) verwerk Automatisch materiaallijsten, inkoop- en voorraadbeheer

In EOL Bouw m.b.v. EOL HAndel

De tweede koppeling is die tussen EOL Boekhouden/EOL Bouw en EOL Handel. Deze koppeling is geschikt als u automatisch materiaallijsten wilt doorzetten en verwerken als orders naar EOL Handel.

In EOL Handel worden de orders verwerkt via de bekende methode van EOL Handel tot aan levering.



a) artikelen aanmaken in eol handel

De basis is:

 1. Artikelen aanmaken in EOL Handel.
 2. Met de aangemaakte artikelen handelen (inkoop, verkoop en voorraad).
 3. BaS CMS haalt artikelen op met alle productgegevens, verkoopprijs, kostprijs en voorraad.
 • Belangrijk is dat de gegevens aansluiten op de voorraad van EOL Handel.
 1. Deze gegevens worden geschreven naar EOL Bouw op producttype B (Beide).

In EOL Handel worden begrippen als Productcode en Productomschrijving gehanteerd. Deze artikelen worden overgeheveld naar EOL Bouw. De artikelen worden gekoppeld als Materiaal (M) en Materiaal per Unit (MPU) in EOL Bouw.



B) Materiaallijsten als order naar Eol Handel

In EOL Bouw wordt gewerkt met projecten en op deze projecten worden materialen geboekt in materiaallijsten.
In EOL Handel worden Projecten aangemaakt als Klant, en Materialen als Bestelling.

 1. Materiaallijsten worden opgehaald uit EOL Bouw door het BaS CMS
 2. In BaS CMS worden materiaallijsten omgezet als bestelling op een project
 3. BaS CMS maakt een bestelling aan in EOL Handel
 4. De orderbon wordt via de methode van EOL Handel ingekocht c.q. doorgezet als levering op een leveringsbon


C) materialen afmelden in eol Bouw

Vervolgens moeten de materialen worden afgeschreven van de materiaallijst.

 1. De leveringsbon wordt door BaS CMS ingelezen en doorgezet op het project in EOL Bouw
 2. De geleverde materialen worden geboekt op het juiste contract als informatie in het Comments-veld achter het artikel. Deellevering worden allen vermeld.

3) Extra Module: BAS Voorraadwaardering

In EOL boekhouden m.b.v. EOL HAndel

Uw voorraad heeft waarde. Deze waarde wilt u bijhouden in uw boekhouding. Echter, de EOL Boekhouden en EOL Handel zijn niet gekoppeld. Vandaar de module BaS Voorraadwaardering.

In EOL Handel wordt a.d.h.v. de leverbon c.q. de ontvangstbon de voorraad en de voorraadwaarde bijgehouden. Deze voorraadwaarde is o.b.v. een artikel.

Met de module BaS Voorraadwaardering wordt de voorraadwaarde berekent op grootboekniveau en deze wordt een keer per dag / nacht geboekt in EOL Boekhouden.

Prijslijst


Pakket A

Zonder terugkoppeling

Pakket B

Met terugkoppeling

Consultancykosten

€ 2.100,-

€ 6.300,-

1-MaandsABO

€ 113,-

€ 196,-

Koppel aan Geodynamics

In Exact Online Bouw wordt de planning voor de komende dagen of weken gemaakt. Om die planning bij de monteurs die onderweg zijn te krijgen, wordt Exact aan Geodynamics gekoppeld via de BaS DataConnector. Hiermee worden de gegevens tussen de twee systemen uitgewisseld.

Alle track & trace-, uren- en werkregistratie wordt in Geodynamics bijgehouden en moet uiteindelijk weer in Exact Online Bouw terechtkomen. Met de BaS DataConnector als spil, gebeurt dat eenvoudig en efficiënt.

Lees meer

VIND ONS IN HET EXACT APP CENTER

Exact Online Bouw digitaliseert zowel de kantoorwerkzaamheden als de werkzaamheden op de bouwplaats. Door Exact Online Bouw aan de BaS WebShop of de BaS WEBadmin te koppelen kunt u nog een extra optimalisatieslag maken.

Naar Exact App Center

Bouw7 Exact Koppeling

Koppel aan
Exact Online Bouw

Download de brochure

Onze koppelingen met Exact

Als vaste partner van Exact bieden we hun klanten de beste oplossing. Exact is natuurlijk een generiek ERP-systeem dat niet specifiek voor een branche ontwikkeld is. Onze koppelingen en modulen zijn dat wel.

De BaS WebPortal koppelt volledig aan Exact Online, Exact Globe, ProQuro, Bouw7 en Accountancy Gemak / Software Gemak. Kies uw Exact-product, branche en bekijk welke oplossingen wij voor uw problemen hebben bedacht. En staat uw probleem er niet bij? Neem dan contact met ons op, want wij leveren ook maatwerk.

Leer ons kennen

Heeft uw organisatie specifieke werkwijzen en/of gereedschappen?
Wilt u een specifiek combinatie aan modulen, een gesprek of een maatwerk offerte?

Neem contact met ons op